เงื่อนไขการคืน/เปลี่ยน สินค้าของบริษัท

 

  1. เงื่อนไขการขอเปลี่ยนคืนสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับเปลี่ยนคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่
    • เกิดข้อผิดพลาดที่มาจากการส่งสินค้าผิด, สินค้าไม่สามารถใช้งานได้, สินค้าชำรุดเสียหายก่อนถึงมือลูกค้า โดยทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปกลับ
    • ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าต้องมีกล่องและอุปกรณ์เสริมครบ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยน/คืนได้

**การเปลี่ยน/คืนสินค้า ไม่เกิน 3 วัน หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ในกรณีสินค้าชำรุด เสียหาย ลูกค้าต้องถ่ายรูปในส่วนที่ชำรุดเพื่อยืนยันก่อนทำเรื่องส่งเปลี่ยน/คืน

 

  1. เงื่อนไขการยกเลิกและขอคืนเงินค่าสินค้า
    • รายการที่สั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีที่สินค้าล่าช้าเกิน 15 วัน หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 15 วัน ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเงินคืนได้เต็มจำนวน

 

วิธีการขอเงินค่าสินค้าคืน

ลุกค้าสามารถแจ้งการ Refund ผ่านทางไลน์@ของบริษัท จากนั้นทางบริษัทจะทำการตรวจสอบว่าได้ส่งสินค้า/ลูกค้าได้ส่งสินค้า ดังกล่าวแล้วหรือยัง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าทางบริษัทจะต้องได้รับสินค้าภายในไม่เกิน7วัน หลังจากแจ้ง Refund ถ้าเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถคืนสินค้าได้ หลังจากที่ทางบริษัทได้รับสินค้าแล้วภายในไม่เกิน 7 วัน ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ทางลูกค้า

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายในไม่เกิน 3 ช.ม. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งออกไปแล้วผู้ซื้อจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

 

กรณีที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้

  1. กรณีที่ผู้ซื้อไม่พอใจคุณภาพสินค้า หรือสภาพของสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียด
  2. กรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า แต่หากตรวจสอบกับทางขนส่งที่ผู้ซื้อเลือกแล้วสถานะตามรหัสพัสดุระบุว่า

“ส่งสินค้าเรียบร้อย” ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อต้องดำเนินเรื่องกับขนส่งที่เลือกใช้ด้วยตนเอง